Óvodai és bölcsődei beíratás

Óvodai és bölcsődei beíratás

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2022/23-as gondozási-nevelési évre az óvodai és a

bölcsődei jelentkezés intézményünkbe 2022. április 27-én és 28-án történik.

 Az óvodába beíratható minden olyan kisgyermek, aki 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, vagy akik 2022/2023. nevelési év során lesznek 3 évesek.

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető-gondozható.

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik a 3. életévüket 2022. évben töltik be, és még nem járnak óvodába. Abban az évben, melyben a gyermek a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától – 2022. szeptember 01-től – napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő a felelős.

 A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde felvételi körzete: Cserszegtomaj Nagyközség közigazgatási területe.

 A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek lakcímet igazoló kártyája,
  • a szülő személyi igazolványa,
  • a szülő lakcímet igazoló kártyája.

 Az óvodai és a bölcsődei felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába és a bölcsődébe történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé.

Az intézmény vezetője a gyermek felvételi, átvételi kérelmének elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással legkésőbb a beíratásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapon írásban értesíti a szülőt.

 Cserszegtomaj, 2022. február 2.

Szalai Klára

Intézményvezető

Óvodai felvétel iránti kérelem 2022

Bölcsödei felvétel iránti kérelem 2022