Óvodai és bölcsődei beíratás

Kedves Szülők!

A 2024/25-ös gondozási-nevelési évre az óvodai és a

bölcsődei jelentkezés intézményünkbe 2024. április 23-án és 24-én lesz. 

Az intézmény 8.00 óra és 16.00 óra között várja a leendő bölcsődések és óvodások szüleit.

Mini bölcsőde: Bölcsődei ellátás a gyermek húszhetes korától vehető igénybe

Óvoda: Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik a 3. életévüket 2024-ben töltik be. Abban az évben, melyben a gyermek a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától – 2024. szeptember 1-től – napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

 A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde felvételi körzete: Cserszegtomaj Nagyközség közigazgatási területe.

 A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek lakcímet igazoló kártyája,
  • a szülő személyi igazolványa,
  • a szülő lakcímet igazoló kártyája.

 Az óvodai és a bölcsődei felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába és a bölcsődébe történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé.

Az intézmény vezetője a gyermek felvételi, átvételi kérelmének elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással legkésőbb a beíratásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapon írásban értesíti a szülőt.

Az alábbi linkre kattintva tudják a nyomtatványt letölteni!

Óvodai felvétel iránti kérelem

Bölcsődei felvétel iránti kérelem

                                                                                                      Soósné Zsernoviczky Krisztina Főigazgató-helyettes