Bölcsődei csoport

Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

 

Napsugár csoport

·         Reinprechtné Kulcsár Andrea – kisgyermeknevelő/szakmai vezető

·         Szabó Boglárka – bölcsődei dajka

·         Szennyai Ferenczné – bölcsődei dajka

 

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde 5 óvodai és 1 mini bölcsődei csoporttal működik.

A 2018/2019. nevelési évtől indult a mini bölcsődei csoport, ahol lehetővé vált 7 bölcsődés (20 hetes kortól – 3 éves korig) gyermek fogadására.

A mini bölcsőde a nagyközség közepén, központi helyen az óvoda mellett található egy különálló épületben.

Az épület ideális környezetet nyújt bölcsődés korosztályú gyermekek nevelésére-gondozására. Mini bölcsődénk a gyermekek egyéni igényeihez igazodva biztosítja a gyermekek fejlődéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

A bölcsődei nevelő munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődésének segítése szempontjából fontos, hogy a két közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. A bölcsőde az első intézmény, amellyel a család kapcsolatba kerül, megalapoz egy nyílt demokratikus elveken alapuló együttműködést. Bölcsődénkben a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben folyik. 

A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés mindezt olyan szemlélettel és módszerekkel teszi, amelyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a koragyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.