Bemutatkozás

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

rövid bemutatása

Az intézmény neve: Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

Címe: 8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.

Telefonszáma: 06-83-330-166

E-mail címe: cserszegovi@gmail.com

Web címe: www.pipacsovoda.hu

OM azonosító: 202302

Intézményvezető: Szalai Klára

Óvodavezető helyettes: Soósné Zsernoviczky Krisztina

Mini bölcsőde szakmai vezetője: Reinprechtné Kulcsár Andrea

Élelmezésvezető: Bekéné Tanító Izabella

Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Peresné Karácsony Tímea

 

Az intézmény fenntartója: Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Címe: Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi Károly u. 1.

Telefonszáma: 06-83-330-001

 

Intézményünk bemutatása

Cserszegtomaj nagyközség a Keszthelyi-hegység délnyugati részén, a Keszthelyt körülvevő dombvonulaton a Balatontól 4 km-re, Hévíztől 3 km-re fekszik. Területe 19 km² (1260 hektár), a lélekszámhoz viszonyítva rendkívül nagy és tágassága folytán Európa egyik legkülönösebb települése. Régebben hegyközségként tartották számon és e jellegét a mai napig fenn kívánják tartani. Cserszegtomaj lakossága túllépte a 3000 főt.

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde 5 óvodai és 1 mini bölcsődei csoporttal működik. Családias légkörű, jól felszerelt termekben, homogén/életkor szerint osztott és heterogén/vegyes életkorú csoportokban, folyamatos napirend keretén belül töltik napjaikat a gyermekek. A vegyes csoportban lehetővé válik testvérek, ismerős gyermekek együttnevelése, gondozása.

A 2018/2019. nevelési évtől mini bölcsődei csoport indult, ahol lehetővé vált 7 bölcsődés (20 hetes kortól – 3 éves korig) gyermek fogadására.

 

Az alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 120 fő: 113 óvodás és 7 bölcsődés korosztályú gyermek.

11 óvodapedagógus foglalkozik 2 pedagógiai asszisztens, 5 dajka, 1 konyhai kisegítő és 1 óvodatitkár segítségével elsősorban a nagyközségben lakó gyermekekkel. A mini bölcsődében 1 kisgyermeknevelő és 2 bölcsődei dajka gondozza-neveli a kicsiket. A gyönyörű, tágas és felújított épületekben minden adott ahhoz, hogy az óvodások és a bölcsődések derűs, tartalmas napokat tölthessenek el modern, minden igényt kielégítő, barátságos környezetben.

A kialakított szabály- és szokásrendszer segít abban, hogy a gyermekek biztonságban, jól érezhessék magukat, és életkoruknak megfelelően fejlődhessenek. A szülők és a gyermekek szeretetteljes odafordulást tapasztalhatnak az óvodában és a bölcsődében dolgozó valamennyi felnőttől.

 

Külső és belső óvoda és bölcsőde képünkre a természetes anyagok harmóniája jellemző. Az épületekhez tágas, füves udvar tartozik fákkal, bokrokkal, díszcserjékkel, virágos kis szigetekkel ellátva. Az udvari játszóeszközök fából készültek. Nagy, füves udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásoknak és játékoknak. Számos mozgásfejlesztő játék, és mászóka teszi vonzóvá. Pályázatok és egyéb források feltárásával az elkövetkezendő időszak céljai között szerepel játszóudvarunk további fejlesztése, biztosítva ezzel a még tartalmasabb szabadtéri nagymozgásos játékok megfelelő feltételeit.

Az udvari játékok között szerepelnek népi iparművész által készített egyedi fa játékok is. Minden eszközünk a mozgásfejlesztést, a szerepjátékok kibontakozásának lehetőségét szolgálja. Folyamatosan igyekszünk megfelelni a biztonságtechnikai követelményeknek.

Az ősi kultúra hagyományrendszere beépült óvodánk életébe, s eszerint tervezzük és szervezzük nevelési folyamatainkat, s ezt a kitaposott utat szeretnénk a jövőben is folytatni.

A falusi életmód, a határjárás adta lehetőségek, a csodálatos táj mind-mind megerősített bennünket abban, hogy a pedagógiai programunk átdolgozásakor a fő hangsúlyt a néphagyományőrzés, a természetszeretet és természetvédelem, valamint az egészséges életmódra nevelés kapja. Ezért programunk megírásához a „Néphagyományőrző óvodai program”-ból vettünk át olyan részeket, melyek megegyeznek a mi pedagógiai elképzeléseinkkel.

Intézményünkben az óvodai nevelés tehát a Néphagyományőrző Óvodai Program alapján történik. Programunk elkészítése során figyelembe vettük a törvényi szabályozásokat, szakmai helyzetelemzést, a partneri elvárásokat és a szakmai – pedagógiai hagyományainkat.

Nevelési rendszerünk középpontjába a gyermeket és a vele foglalkozó óvodapedagógust állítjuk. Az óvodások tevékeny mindennapjai biztonságot nyújtó feltételrendszerben, barátságos, meleg, szeretetteljes légkörben valósulnak meg. Az óvodai és a családi nevelés összhangját a nyitottság és a bizalom elemeire építjük, szem előtt tartva a gyermekeket megillető alapvető jogokat.

A leglényegesebb gyermeki tevékenységnek az elmélyült játékot tartjuk.

 

A mondókák, mesék, versek, dalok átszövik az óvoda mindennapi életét, játékos formában ismerkedhetnek a matematikával, megfigyelhetik környezetünk változásait, a természet szépségeit. Változatos eszközök használatával fejlődhet kézügyességük, kreativitásuk. A mozgásos foglalkozások megszervezése során lehetőség van  tornaszoba használatára. Jó idő esetén a tágas, esztétikus udvaron és a környék szépségeit felfedező sétákon tesszük lehetővé a friss levegőn való tartózkodást, az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek mozgásigényének biztosítását.

 

Rendszeresen látogatjuk a Balaton színház által szervezett színházi előadásokat, valamint színvonalas vendég előadókat hívunk óvodánkba: báb és zenés műsorokat láthatnak – hallhatnak gyermekeink. Szeretünk kirándulni, múzeumokat látogatni.

 

Minden csoportban lehetővé tettük az IKT eszközök használatát.

Azokkal a gyermekekkel, akik valamilyen területen kissé lemaradtak, gyógypedagógus és logopédus foglalkozik egyénileg, emellett fejlesztőpedagógusok segítik heti rendszerességgel az óvodapedagógusok munkáját.

 

Védőnő látogatja rendszeresen az intézményt, s vizsgálja a gyermekeket. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős konzultál a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.

 

Pedagógiai programunk megírásakor tehát a fő hangsúlyt a néphagyományőrzés kapta, mellette kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést és a környezettudatos magatartásra nevelést.

 

Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek terve: „zöldnapok” beiktatása, folyadékszükséglet kielégítése, sok mozgás, futás, edzés, kirándulás, séta tervezése, olyan szülői értekezletek szervezése, ahol szakemberek tartanak felvilágosítást különböző témakörökben a szülők részére.

 

A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek terve: fáradt elem, kupakok, elektronikai hulladék, papír gyűjtése, „Madárbarát” kert kialakítása, csatlakozás a „Zöld Óvoda” programhoz. Az óvoda udvarán fűszernövény és virágos kis szigetek, komposztáló kialakítása, hogy a gyermekek tevékenyen is részt vehessenek a program megvalósításában. 

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk, felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz ebben a gyorsan változó világban.

 

Mottónk: szeresd, óvd, védd a környezetedet!

 

Nagyon sok szeretettel várunk óvodánkba és bölcsődénkbe minden kedves érdeklődőt!

 

 

Szalai Klára

Intézményvezető