Bemutatkozás

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde

rövid bemutatása

Intézményünk bemutatása

Cserszegtomaj nagyközség a Keszthelyi-hegység délnyugati részén, a Keszthelyt körülvevő dombvonulaton a Balatontól 4 km-re, Hévíztől 3 km-re fekszik. Területe 19 km² (1260 hektár), a lélekszámhoz viszonyítva rendkívül nagy és tágassága folytán Európa egyik legkülönösebb települése. Régebben hegyközségként tartották számon és e jellegét a mai napig fenn kívánják tartani. Cserszegtomaj lakossága túllépte a 3000 főt.

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde 5 óvodai és 1 mini bölcsődei csoporttal működik. Családias légkörű, jól felszerelt termekben, homogén/életkor szerint osztott és heterogén/vegyes életkorú csoportokban, folyamatos napirend keretén belül töltik napjaikat a gyermekek. A vegyes csoportban lehetővé válik testvérek, ismerős gyermekek együttnevelése, gondozása.

A 2018/2019. nevelési évtől mini bölcsődei csoport indult, ahol lehetővé vált 7 bölcsődés (20 hetes kortól – 3 éves korig) gyermek fogadására.

Az alapító okirat szerinti maximálisan felvehető gyermeklétszám 120 fő: 113 óvodás és 7 bölcsődés korosztályú gyermek.

11 óvodapedagógus foglalkozik 1 pedagógiai asszisztens, 5 dajka, 1 konyhai kisegítő és 1 óvodatitkár segítségével elsősorban a nagyközségben lakó gyermekekkel. A gyönyörű, tágas és felújított épületekben minden adott ahhoz, hogy az óvodások és a bölcsődések derűs, tartalmas napokat tölthessenek el modern, minden igényt kielégítő, barátságos környezetben.

A kialakított szabály- és szokásrendszer segít abban, hogy a gyermekek biztonságban, jól érezhessék magukat, és életkoruknak megfelelően fejlődhessenek. A szülők és a gyermekek szeretetteljes odafordulást tapasztalhatnak az óvodában és a bölcsődében dolgozó valamennyi felnőttől.

Külső és belső óvoda és bölcsőde képünkre a természetes anyagok harmóniája jellemző. Az épületekhez tágas, füves udvar tartozik fákkal, bokrokkal, díszcserjékkel, virágos kis szigetekkel ellátva. Az udvari játszóeszközök fából készültek. Nagy, füves udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásoknak és játékoknak. Számos mozgásfejlesztő játék, és mászóka teszi vonzóvá. Pályázatok és egyéb források feltárásával az elkövetkezendő időszak céljai között szerepel játszóudvarunk további fejlesztése, biztosítva ezzel a még tartalmasabb szabadtéri nagymozgásos játékok megfelelő feltételeit.

Az udvari játékok között szerepelnek népi iparművész által készített egyedi fa játékok is. Minden eszközünk a mozgásfejlesztést, a szerepjátékok kibontakozásának lehetőségét szolgálja. Folyamatosan igyekszünk megfelelni a biztonságtechnikai követelményeknek.

Az ősi kultúra hagyományrendszere beépült óvodánk életébe, s eszerint tervezzük és szervezzük nevelési folyamatainkat, s ezt a kitaposott utat szeretnénk a jövőben is folytatni.

A falusi életmód, a határjárás adta lehetőségek, a csodálatos táj mind-mind megerősített bennünket abban, hogy a pedagógiai programunk átdolgozásakor a fő hangsúlyt a néphagyományőrzés, a természetszeretet és természetvédelem, valamint az egészséges életmódra nevelés kapja. Ezért programunk megírásához a „Néphagyományőrző óvodai program”-ból vettünk át olyan részeket, melyek megegyeznek a mi pedagógiai elképzeléseinkkel.

Intézményünkben az óvodai nevelés tehát a Néphagyományőrző Óvodai Program alapján történik. Programunk elkészítése során figyelembe vettük a törvényi szabályozásokat, szakmai helyzetelemzést, a partneri elvárásokat és a szakmai – pedagógiai hagyományainkat.

Nevelési rendszerünk középpontjába a gyermeket és a vele foglalkozó óvodapedagógust állítjuk. Az óvodások tevékeny mindennapjai biztonságot nyújtó feltételrendszerben, barátságos, meleg, szeretetteljes légkörben valósulnak meg. Az óvodai és a családi nevelés összhangját a nyitottság és a bizalom elemeire építjük, szem előtt tartva a gyermekeket megillető alapvető jogokat.

A leglényegesebb gyermeki tevékenységnek az elmélyült játékot tartjuk.

A mondókák, mesék, versek, dalok átszövik az óvoda mindennapi életét, játékos formában ismerkedhetnek a matematikával, megfigyelhetik környezetünk változásait, a természet szépségeit. Változatos eszközök használatával fejlődhet kézügyességük, kreativitásuk. A mozgásos foglalkozások megszervezése során lehetőség van  tornaszoba használatára. Jó idő esetén a tágas, esztétikus udvaron és a környék szépségeit felfedező sétákon tesszük lehetővé a friss levegőn való tartózkodást, az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek mozgásigényének biztosítását.

Rendszeresen látogatjuk a Balaton színház által szervezett színházi előadásokat, valamint színvonalas vendég előadókat hívunk óvodánkba: báb és zenés műsorokat láthatnak – hallhatnak gyermekeink. Szeretünk kirándulni, múzeumokat látogatni.

Minden csoportban lehetővé tettük az IKT eszközök használatát.

Azokkal a gyermekekkel, akik valamilyen területen kissé lemaradtak, gyógypedagógus és logopédus foglalkozik egyénileg, emellett fejlesztőpedagógusok segítik heti rendszerességgel az óvodapedagógusok munkáját.

Védőnő látogatja rendszeresen az intézményt, s vizsgálja a gyermekeket. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős konzultál a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.

Pedagógiai programunk megírásakor tehát a fő hangsúlyt a néphagyományőrzés kapta, mellette kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést és a környezettudatos magatartásra nevelést.

Az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek terve: „zöldnapok” beiktatása, folyadékszükséglet kielégítése, sok mozgás, futás, edzés, kirándulás, séta tervezése, olyan szülői értekezletek szervezése, ahol szakemberek tartanak felvilágosítást különböző témakörökben a szülők részére.

A környezettudatos magatartásra neveléssel kapcsolatos programok, tevékenységek terve: fáradt elem, kupakok, elektronikai hulladék, papír gyűjtése, „Madárbarát” kert kialakítása, csatlakozás a „Zöld Óvoda” programhoz. Az óvoda udvarán fűszernövény és virágos kis szigetek, komposztáló kialakítása, hogy a gyermekek tevékenyen is részt vehessenek a program megvalósításában. 

 

Bízunk abban, hogy a hozzánk járó gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtunk, felvértezve őket azokkal a képességekkel, melyekre szükségük lesz ebben a gyorsan változó világban.

Mottónk: szeresd, óvd, védd a környezetedet!

 

Nagyon sok szeretettel várunk óvodánkba és bölcsődénkbe minden kedves érdeklődőt!

 

Szalai Klára

Intézményvezető