Kategória "aktuális"

29Már2021

Tájékoztató óvodai-bölcsődei beíratásról

 

 Tisztelt Szülők!

 

A 2021/2022. nevelési évre a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsődébe az óvodai-bölcsődei beíratásra 2021. április 27-én és 28-án lesz lehetőség elektronikus úton.

 Azokat a gyermekeket kell beíratni az óvodába, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

A mini bölcsődébe a felvételt a gyermek 20 hetes korától lehet igényelni.

Kérem a szülőket, hogy az adatok rögzítéséhez a honlapon található formanyomtatványt szíveskedjenek kitöltve az óvoda e-mail címére elküldeni.


Web: www. pipacsovoda.hu
E-mail: cserszegovi@gmail.com

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumokat a gyermek első óvodai/bölcsődei napján kell bemutatni, vagy a formanyomtatvánnyal együtt elektronikus úton elküldeni részünkre.

 

Az intézményvezető 2021. május 21-ig hoz döntést a felvételről, melyről tájékoztatja a szülőket.

Szalai Klára

intézményvezető

3Már2021

Óvodai és bölcsődei beíratás

 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2021/22-es gondozási-nevelési évre az óvodai és a

bölcsődei jelentkezés intézményünkbe 2021. április 27-én és 28-án történik.

 

Az óvodába beíratható minden olyan kisgyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, vagy akik 2021/2022. nevelési év során lesznek 3 évesek.

 

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető-gondozható.

 

Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik a 3. életévüket 2021. évben töltik be, és még nem járnak óvodába. Abban az évben, melyben a gyermek a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától – 2021. szeptember 01-től – napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő a felelős.

 

A Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde felvételi körzete: Cserszegtomaj Nagyközség közigazgatási területe.

 

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek lakcímet igazoló kártyája,
  • a szülő személyi igazolványa,
  • a szülő lakcímet igazoló kártyája.

 

Az óvodai és a bölcsődei felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába és a bölcsődébe történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után válik érvényessé.

Az intézmény vezetője a gyermek felvételi, átvételi kérelmének elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással legkésőbb a beíratásra kiírt utolsó határnapot követő 21. munkanapon írásban értesíti a szülőt.

 

Cserszegtomaj, 2021. február 25.

 

Szalai Klára

Intézményvezető

 

3Már2021

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata

Elektronikai hulladékgyűjtést szervez
2021. április 6-án és 7-én.

 Kérünk mindenkit, hogy az elromlott elektromos árammal működő,
de minden alkatrésszel rendelkező gépét gyűjtse össze és juttassa el

a Polgármesteri Hivatal által kijelölt helyre, ahonnét

április 8-án, csütörtökön reggel 8 órakor kerül elszállításra!

A befolyt összeggel az óvoda és a bölcsőde gyermekeit támogatják!